BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siewierski Jacenty
Title
Przedsiębiorcy w strukturze społecznej w Polsce
Entrepreneurs in the Social Structure in Poland
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 476, s. 81-101, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Struktura społeczna, Klasy społeczno-zawodowe, Przedsiębiorca, Przegląd literatury, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Social structure, Socio-economic classes, Entrepreneur, Literature review, Systemic transformation
Abstract
Przedmiotem rozważań w opracowaniu jest próba określenia miejsca i roli przedsiębiorcy w strukturze społecznej Polski po 1990 roku, na podstawie dostępnych badań. Autor skoncentrował się na kilku aspektach: początkach prywatnej przedsiębiorczości, społeczno-socjologiczym wizerunku przedsiębiorcy, regionalnym zróżnicowaniu lokalizacji prywatnych firm i programach rządowych skierowanych do prywatnego sektora, powstałych zrzeszeniach przedsiębiorców tworzących otoczenie biznesu oraz roli sektora prywatnego w gospodarce Polski.

The subject of this article is an attempt at describing position and role of entrepreneur in the social structure in Poland after 1990. The author concentrates on some aspects: beginning of private entrepreneurship, social and sociological image of entrepreneur, regional diversity of private firm, localisation and role of private sector in Poland. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu