BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Izdebska Danuta
Title
Postrzeganie struktury społecznej
The Perception of Social Structure
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 476, s. 63-78, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przemiany społeczne, Struktura społeczna, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Social change, Social structure, Social costs of economic transition, Systemic transformation
Abstract
W referacie przedstawiono, przeprowadzone przez CBOS, wyniki badań świadomości polskiego społeczeństwa w okresie transformacji. Analiza danych pozwoliła autorce określić jak postrzegana jest struktura społeczna w świadomości jednostek i grup, jak ocenia się obszary bogactwa i ubóstwa, co Polacy sądzą na temat zróżnicowania dochodów i pomocy socjalnej państwa, jakie główne płaszczyzny konfliktów dostrzega się w społeczeństwie.

The article presented results of researches of Polish society in the transformation period. The author described social structure in individual and group awareness and evaluation of wealth and poverty areas. The article showed opinions about diversity of earnings and social welfare. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu