BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gładys-Jakóbik Jolanta
Title
Zmiany w środowisku menedżerskim
Changes in Managerial Environment
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 476, s. 119-151, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Kadra kierownicza, Menedżer, Zarządzanie menedżerskie, Ocena kadr kierowniczych, Przegląd literatury
Systemic transformation, Managerial staff, Manager, Managerial managing, Managerial staff assessment, Literature review
Abstract
Przedmiotem artykułu była próba oceny istniejącego dorobku w zakresie stanu badań nad kadrą kierowniczą w Polsce po wprowadzeniu mechanizmu rynkowego. Dalej przedstawiono charakterystykę dynamiki zmian, jakie miały i mają miejsce w tym środowisku oraz nastąpią w przyszłości. Autorka starała się wypracować wspólną płaszczyznę teoretyczną dla prowadzonych badań nad szeroko rozumianym środowiskiem biznesu w Polsce.

The subject of this article is an attempt at evaluating of researches into managerial staff. Presented profile of changes in this environment. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu