BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej
Management Remuneration Strategies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 700, s. 199-220, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Kadra kierownicza, Kształtowanie wynagrodzeń, System płac
Managerial staff, Shaping remuneration, Wage system
Note
summ.
Company
Tabor SA
Abstract
Kierownicy średniego szczebla zarządzania pełnią w przedsiębiorstwie rolę łączników między kadra kierowniczą wyższego szczebla zarządzania oraz rolę reprezentantów podległych pracowników. W opracowaniu skoncentrowano się na strategiach wynagrodzeń kierowników średniego szczebla zarządzania.

In this article, the author presents the issue of the mutual impact of a company's underlying strategy and functional strategies, in particular the remuneration strategy. The author presents a model of a remuneration system that supports the implementation of the remuneration strategy. She also discusses the issue of the management remuneration strategy and its links with the company's underlying strategy. The article describes salary models and remuneration structure for management staff and also presents an example of a remuneration system for management that is essential to the effective implementation of the company's strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków.
 2. Borkowska S. [1978], Płace a rozrachunek wewnętrzny w wielkich organizacjach gospodarczych, PWE, Warszawa.
 3. Ciupa S.W. [1997], Kontrakty menedżerskie, „Manager", nr 12.
 4. Duraj J. [2000], Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Gick A., Tarczyńska M. [1999], Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa.
 6. Haus B., Osbert-Pociecha G., Jagoda H. [1996], Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Difin, Warszawa.
 7. Janowska Z. [2000], Strategia firmy a strategia personalna, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 871.
 8. Kopertyńska M.W. [2000], System płac przedsiębiorstwa, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Kostera M. [1996], Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 10. Kozioł L., Tyrańska M. [1996], Przestanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, „Przegląd Organizacji", nr 2.
 11. KubotZ. [1999], Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Klemar, Wrocław.
 12. Louart P. [1995], Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 13. Metody oceny efektów pracy kierowniczej [1983], pod red. S. Borkowskiej, PWE, Warszawa.
 14. Mróz A. [1997], Umowy menedżerskie, „Personel", nr 5.
 15. Nawrocki S. [1995], Podkontrakty i grupowe formy pracy w realizacji celów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 705.
 16. Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 17. Sekuła Z. [1997], Motywacyjne kształtowanie płac, cz. l i II, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 18. Thierry H. [1993], Waga i znaczenie wynagrodzeń [w:] Innowacyjne strategie płac, pod red. S. Borkowskiej, B. Urbaniak, Łódź-Warszawa.
 19. Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie [2001], pod red. M. Gablety, Continuo, Wrocław.
 20. Walentynowicz P. [2000], Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą, OPO, Bydgoszcz.
 21. Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika [1999], pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu