BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Synowiec Ewa
Title
Rząd przyjął kolejną aktualizację Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE
Source
Wspólnoty Europejskie, 2001, nr 6 (118), s. 23
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE
Poland's economic integration with the EU, National Programme for EU integration
Company
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Country
Polska
Poland
Abstract
Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej jest od 1998 roku - zgodnie ze Strategią Przedczłonkowską - podstawowym instrumentem polskiego rządu służącym programowaniu dostosowań w Polsce do wymogów członkostwa w Unii. Z uwagi na fakt, że w roku 2000 nastąpił istotny postęp w transpozycji prawa europejskiego do polskiego systemu prawnego, obecna edycja NPPC koncentruje się na harmonogramie przygotowywania i przyjmowania aktów wykonawczych do ustaw, tworzeniu odpowiednich instytucji oraz poprawie zdolności administracyjnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu