BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sielski Dariusz
Title
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców a negocjacje akcesyjne
Source
Wspólnoty Europejskie, 2001, nr 6 (118), s. 23-27
Keyword
Nieruchomości, Integracja gospodarcza Polski z UE, Negocjacje akcesyjne, Prawa cudzoziemców, Własność nieruchomości
Real estate, Poland's economic integration with the EU, Accession negotiations, Foreigners' rights, Ownership of real property
Company
Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Communities, European Union (EU)
Abstract
Poruszono kwestię nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, negocjowaną w ramach obszaru "Swobodny przepływ kapitału", która należy do najwrażliwszych aspektów rokowań o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Zgodnie ze stanowiskiem negocjacyjnym, Polska zadeklarowała pełną akceptację i wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie przepływu kapitału, wyłączając m.in. nabywanie nieruchomości, odnośnie których wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie okresów przejściowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu