BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska Małgorzata
Title
Raport Komisji w sprawie wspierania przez UE małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Wspólnoty Europejskie, 2001, nr 6 (118), s. 39-41
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka gospodarcza, Finansowanie small businessu, Pomoc gospodarcza, Programy UE, Raport Komisji Europejskiej
Small business, Economic policy, Small business financing, Economic assistance, EU programme, European Commission report
Company
Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
European Commission, European Union (EU)
Abstract
Potrzeby małych i średnich przedsięiorstw są coraz bardziej uwzględniane w różnych dziedzinach polityki wspólnotowej oraz jej programach. Raport, będący tematem opracowania, informuje o postępie, jaki osiągnięto od momentu przyjęcia poprzedniego raportu w końcu 1997 roku oraz zarysowuje przyszłe perspektywy dla MSP. Obejmuje trzy podstawowe rozdziały dotyczące: poprawy warunków działania dla MSP, programów i instrumentów wspierania MSP, ze szczególnym wpływem finansowym oraz rozszerzenia UE, środków przedakcesyjnych i współpracy z krajami nie będącymi członkami UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu