BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szybisz Joanna
Title
Wizja - strategia - wartości: Polkomtel SA
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2002, nr 3-4, s. 68-73
Keyword
Kultura organizacji, Studium przypadku, Polityka personalna
Corporate culture, Case study, Personnel policy
Company
Polkomtel SA
Abstract
Artykuł prezentuje w skrótowy sposób, jak jest realizowany proces kształtowania kultury organizacyjnej w firmie Polkomtel SA. Omówiono wizje i wartości firmy, politykę personalną, kulturę organizacyjną i jej wpływ na realizację strategii firmy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu