BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzezińska Ewa, Dziedziczak Agnieszka
Title
Menedżerowie w wielokulturowym otoczeniu
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2002, nr 3-4, s. 21-34
Keyword
Kultura organizacji, Kultura narodowa, Otoczenie organizacji, Globalizacja gospodarki, Kierownicy w przedsiębiorstwie
Corporate culture, National culture, Organisation environment, Economic globalization, Managers in a enterprise
Abstract
W artykule podjęto próbę zarysowania określonych obszarów wartości kulturowych, czyli kulturowo uwarunkowanych poglądów na to, co pożądane, korzystne i wartościowe w ramach danej kultury. Przedstawiono przydatne w kontaktach międzynarodowych zwyczaje i praktyki biznesmenów z różnych kultur wraz z dominującymi w tych kulturach wzorami komunikowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu