BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łucewicz Jacenta
Title
Jak mierzyć kulturę organizacyjną w firmie?
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2002, nr 3-4, s. 108-118
Keyword
Studium przypadku, Kultura organizacji, Zmiany organizacyjne, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Case study, Corporate culture, Organisational change, Restructuring of enterprises
Abstract
W artykule zmieszczono uwagi dotyczące zmian wprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach, które nie przynoszą oczekiwanych efektów, gdyż nie zmieniają wyuczonych w poprzednim okresie postaw i zachowań pracowników. Omówiono wyniki badań kultury organizacyjnej dwóch przedsiębiorstw, prywatnego i państwowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu