BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koleśnik Jan
Title
Docelowy kształt Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej
Source
Bank, 2002, nr 7-8, s. 50-53
Keyword
Nowa Umowa Kapitałowa, Nadzór bankowy, Adekwatność kapitałowa, Dyscyplina rynkowa
New capital accord, Bank supervision, Capital adequacy, Market discipline
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Przybliżono zasady funkcjonowania i zadania stojące przed Bazylejskim Komitetem ds. Nadzoru Bankowego. Omówiono prace Komitetu nad Nową Bazylejska Umową Kapitałową. Zwrócono uwagę, że kolejna runda konsultacji spowodowała odłożenie uprzednio ustalonego terminu wdrożenia Nowej Umowy z 2004 r. na 2005 r. Przedstawiono trzy filary składające się na nową umowę: minimalne wymogi kapitałowe, proces analizy nadzorczej, dyscyplina rynkowa. Na koniec zawarto uwagi do propozycji bazylejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu