BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziółka Paweł
Title
Cele i zakres usługi
Source
Bank, 2002, nr 7-8, s. 58-61
Keyword
Usługi finansowe, Zarządzanie aktywami, Doradztwo inwestycyjne, Dom maklerski, Zlecenie maklerskie
Financial services, Asset management, Investment consulting, Brokerage house, Broker's order
Abstract
Omówiono zagadnienie zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych. Pierwsze oferty w tym zakresie pojawiły sie w Polsce w 1995 r. Zamieszczono listę domów maklerskich oraz banków mających zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz tabelę obrazującą udział domów maklerskich w poszczególnych rodzajach transakcji realizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przybliżono portfele standardowe i zindywidualizowane, konstrukcję opłat i prowizji za zarządzanie portfelem papierów wartościowych, dodatkowe usługi oferowane klientom przez zarządzających cudzymi aktywami, problem standaryzacji prezentacji wyników zarządzania portfelem na zlecenie. Przedstawiono czynniki, które powinien uwzględnić inwestor podejmując decyzję o powierzeniu portfela papierów wartościowych w zarządzanie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu