BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodawska Jolanta
Title
Kryzys systemu bankowego i finansowego w Japonii - drogi wyjścia
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 7, s. 55-65, bibliogr. 32 poz.
Keyword
System bankowy, System finansowy, Kryzys bankowy, Kryzys finansowy, Polityka pieniężna, Polityka kursowa, Deflacja
Banking system, Financial system, Banking crisis, Financial crisis, Monetary policy, Exchange policy, Deflation
Country
Japonia
Japan
Abstract
W artykule scharakteryzowano kryzys gospodarczy w Japonii w latach dziewięćdziesiątych. Omówiono japoński model systemu bankowego, japońską politykę monetarną w walce z deflacją oraz politykę kursową.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. O. Blanchard: Bubbles, Liquidity Traps and Monetary Policy. W: R. Mikitani, A. Posen (red.): Japans Financial Crisis and Its Parallels to US Experience. Washington Institute for International Economics, 2000.
 2. O. Blanchard, R. Perotti: An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. Working Paper 7269, Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research.
 3. T. Callen T: Decisive Structural Reforms Offer Key to Restoring Healthy Growth in Japan. "IMF Survey" nr 17/2001.
 4. T. Callen, W. McKibbin: Policies and Prospects in Japan and the Implications for the Asia - Pacific Region. "IMF Working Paper" WP/01/131; IMF 2001.
 5. J. Clouse, D. Henderson, A. Orphanides, D. Small, P. Tinsley: Monetary Policy When the Nominal Short-Term Interest Rate is Zero. Finance and Economic Discussion Series, 00-51. Board of Governors of the Federal Reserve System, listopad 2000.
 6. Economics Focus: Defining a Downturn. The Economist" 4 sierpnia 2001.
 7. S. Fischer: Comments and Discussion: The Great Recession: Lessons for Macroeconomic Policy from Japan W: K. Kutter, A. Posen (red.): Brookings Papers on Economic Activity" nr 2/2001.
 8. J. Grabowiecki: Japonia. Powojenna dynamika i równowaga gospodarcza. Warszawa 2002 SGH.
 9. M. Hayami: Price Stability and Monetary Policy. Wykład dla Research Institute of Japan, Tokyo, 21 marca 2000, www.boj.or.jp/en/press/koen050.htm.
 10. K. Hirayama: Ailing Japanese Economy. Wykład dla Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, 8 maja 2002.
 11. A. Horiuchi: The Big Bang: Idea and Reality. W: T. Hoshi, H. Patrick (red.): Crisis and Change in the Japanese Financial System. Boston - London 2000.
 12. M. Hutchison: Budget Policy and the Decline of National Saving Revisited. BIS Economic Papers 33. Basle: Bank for International Settlements, marzec 1992.
 13. F. Ichikawa: Life Style of Japanese People: Today's Consumption Pattern. Wykład dla Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, 9 maja 2002.
 14. T. Ito: The Japanese Economy. Cambridge Mass. 1992, The MIT Press.
 15. A. Kanaya, D. Woo: The Japanese Banking Crisis of the 1990: Sources and Lessons. IMF Working Paper 2000/7, styczeń 2000.
 16. A. Kojima: Getting to the Bottom of Japan's Economic Blues. "Japan Echo" luty 1999.
 17. A. Kojima: We, the Company. "Japan Update" nr 21/1993.
 18. P. Krugman: Thinking About the Liquidity Trap. "Journal of the Japanese and International Economies", t. 14, 2000.
 19. Kuttner K., Posen A., The Great Recession: Lessons for Macroeconomic Policy from Japan. "Brookings Papers on Economic Activity" nr 2/ 2001.
 20. K. Lutkowski: Mechanizm kryzysów walutowych w świetle ostatnich zakłóceń na międzynarodowych rynkach finansowych. "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH" nr 6/1999.
 21. J. Majewski: Japonia: Kiedy powrót na ścieżkę wzrostu? http://www.emb-japan.pl/gospodarka/artykuł.htm.
 22. J. Majewski: Pocztowe pieniądze. "Wprost" 28 maja 2000.
 23. W. Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska: Kryzysy walutowe. Warszawa 2001 PWN.
 24. L. Meyer: Does Money Matter? The 2001 Homer Jones Memorial Lecture. Washington University, St. Louis, Missouri, 28 marca 2001.
 25. S. Royama: The Big Bang in Japanese Securities Markets. W: T. Hoshi, H. Patrick (red.): Crisis and Change in the Japanese Financial System. Boston - London 2000.
 26. M. Shirakawa: Monetary Policy under the Zero Interest Rate Constraint and Balance Sheet Adjustment. "International Finance", 2001.
 27. R. Stefanicki: Zabetonowani. "Gazeta Wyborcza" 9-10 lutego 2002.
 28. J. Sulmicki: Ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego nowej generacji w Polsce. "Ekonomista" nr 4/2000.
 29. A. Tanaka: Japan and its Economy since 1945. The Sun Rises, Sets and Then? Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego 1999.
 30. A. Wojtyna: Kryzysy finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej. "Bank i Kredyt" nr 7-8/1999.
 31. World Bank: The Challenge of Development, Washington D. C. 1991.
 32. World Bank: The State in a Changing World. World Development Report, Washington D. C. 1997.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu