BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zegar Józef Stanisław
Title
Użyteczność Powszechnego Spisu Rolnego 2002 (PSR 2002) dla opisu wsi i rolnictwa
Source
Wiadomości Statystyczne, 2002, nr 1, s. 96-103
Keyword
Gospodarstwa rolne, Powszechny Spis Rolny, Badania statystyczne
Arable farm, Agricultural Census, Statistical surveys
Abstract
Omówiono zagadnienie użyteczności Powszechnego Spisu Rolnego 2002 dla różnych użytkowników. Wskazano mozliwość uzupełniania danych PSR danymi Narodowego Spisu Powszechnego. Zwrócono uwagę na przydatność danych spisu w podejmowaniu decyzji w zakresie integracji z Unią Europejską, restrukturyzacji i modernizacji oraz reorientacji polskiego rolnictwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu