BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Janusz
Title
Unijny rynek opakowań szklanych
Source
Boss-Gospodarka, 2002, nr 15, s. 25-26
Keyword
Przemysł szklarski, Opakowania ekologiczne, Wyroby szklane, Produkcja szkła, Rynek szkła, Opakowalnictwo
Glass industry, Ecological wrapping, Glassware products, Manufacture of glass, Glass market, Packaging science
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Z całego, ocenianego na prawie 28 mln ton rocznej produkcji unijnego rynku wyrobów szklarskich, największy segment tworzą opakowania szklane. Ich udział w całkowitej produkcji tego sektora w krajach piętnastki przekroczył ostatnio 60 procent Jednakże od połowy dekady lat 90. wielkość produkcji tego przemysłu w zasadzie nie uległa zmianie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu