BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juchniewicz Małgorzata
Title
Analiza transmisji cen na rynku żywca wieprzowego i wieprzowiny w latach 1992-1999
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2002, nr 1, s. 72-82
Keyword
Przemysł spożywczy, Przemysł mięsny, Rynek mięsny, Produkcja zwierzęca, Ceny żywności, Ceny skupu
Food industry, Meat industry, Meat market, Animal production, Food prices, Purchase prices
Abstract
W procesie kształtowania cen na rynku mięsa wieprzowego istotną rolę odgrywają powiązania występujące między cenami na różnych poziomach rynku. Wynika to m.in. z faktu, iż ceny skupu trzody chlewnej charakteryzują się dużymi wahaniami spowodowanymi cyklicznością produkcji i podażą żywca wieprzowego. Im większe są powiązania między ceną skupu a ceną detaliczną mięsa i jego wyrobów, tym większe jest prawdopodobieństwo sprawnie działającego rynku. Transmisja cen polega zatem na w miarę szybkim i sprawnym przenoszeniu zmian cen między skupem, zbytem a detalem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu