BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Krystyna, Ufnowska Janina
Title
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2002, nr 1, s. 54-60
Keyword
Zróżnicowanie regionalne, Efektywność rolnictwa, Produkcja rolna, Obszary wiejskie, Gospodarka regionalna, Region rolniczy, Grunty rolne
Regional diversity, Efficiency in agriculture, Agricultural production, Rural areas, Regional economy, Agricultural region, Arable land
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie regionalnego zróżnicowania wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w latach 1999-2000. W materiale wykorzystano do tego celu dane statystyczne GUS dla województw według nowego podziału administracyjnego. W analizie uwzględniono warunki przyrodnicze, ekonomiczne i organizacyjne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu