BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefaniak Piotr
Title
Granice rzeczywiste i granice w głowach : Korespondencja własna z Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Source
Boss-Gospodarka, 2002, nr 20, s. 15-16
Keyword
Współpraca regionów przygranicznych, Region przygraniczny, Współpraca gospodarcza, Zjednoczenie Niemiec, Regionalizm
Region cross-border cooperation, Border areas, Economic cooperation, Unification of Germany, Regionalism
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
Współpraca przygraniczna Polski i Niemiec pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Konieczna jest polityka nie tylko "małych kroków", ale szersze współdziałanie rejonów przygranicznych i różnorodnych instytucji po obu stronach granicy. Przykładem mogą być zacieśniające sie kontakty izb przemysłowo - handlowych obydwu krajów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu