BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejewska Olga
Title
Petersburg inwestuje w produkcję rolną
Source
Boss-Gospodarka, 2002, nr 23, s. 22-23
Keyword
Przemysł spożywczy, Przemysł mleczarski, Przemysł mięsny, Produkcja rolna, Produkcja żywności, Rynek rolny, Rynek żywności, Inwestycje w przemyśle
Food industry, Dairy industry, Meat industry, Agricultural production, Food production, Agricultural markets, Food market, Investments in industry
Country
Petersburg, Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstract
Współpraca inwestycyjna petersburskich firm z sektora spożywczego z producentami rolnymi odzwierciedla nasilającą się konsolidację w całym kompleksie rolno-przemysłowym w Rosji. Wskazuje także na coraz silniejsze dążenie firm przetwórczych do budowy własnej bazy surowcowej i stopniowego uniezależniania się od importu. Jednak jeszcze przez dłuższy czas tak rejon petersburski, jak i Rosja w ogóle będzie musiała sprowadzać mięso i mleko z zagranicy, ponieważ poziom produkcji krajowej jest wciąż za niski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu