BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozuń-Cieślak Grażyna
Title
Rynek euroobligacji - procedury emisyjne
Eurobonds Market - Issuing Procedure
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 1, s. 397-409, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Rynek obligacji, Euroobligacje, Emisja papierów wartościowych
Bond market, Eurobonds, Securities emission
Note
summ.
Abstract
W referacie dokonano identyfikacji euroobligacji na tle międzynarodowego rynku papierów dłużnych oraz prezentacji tradycyjnych i uproszczonych procedur emisyjnych właściwych dla eurorynków, a także wskazano aktywność polskich podmiotów na międzynarodowym rynku obligacji.

Poland's transformation into a market economy made it possible to create legislative and institutional frameworks to arise a financial market. Its efficient working made it possible to include Polish economy into the international world of finance. The effect of such economic transformation is an increasing activity of such Polish entities as eurobonds issuers. The aim of the paper is: • to locate eurobonds among other international securities, • to present traditional and modified eurobond issuing procedures, • to present the activity of Polish entities on the international bond market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Fitch Polska S.A. Rating & Rynek 12 (148), 30.06.2003.
 2. Brigham E., Podstawy zarządzania finansami, P WE, Warszawa 1996.
 3. Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2000.
 4. Dosoo G., The Eurobond Market, Woodhead-Faulkner Ltd. Simon & Schuster International Group, 1992.
 5. Duwendag D., Ketterer K., Kosters W., Pohl R., Simmert D.. Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995.
 6. Faboza F.J., Rynki obligacji: analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 7. Fabozzi F.J., Modigliani F., Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice-Hall, New York 1992.
 8. Foley B.J., Capital Markets, Antony Rowe Ltd. Chippenham, Wiltshire 1994.
 9. Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe, P WE, Warszawa 1997.
 10. Grabbe J.O., International Financial Markets, Simon & Schuster Company 1996.
 11. Grzybczyk M., Ziemba P., Emisja kwitów depozytowych i euroobligacji, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 12. Jacob A.F., Klein S., Investment Banking, Emisja papierów wartościowych, fuzje i przejęcia, Poltext, Warszawa 1998.
 13. Kozuń-Cieślak G., W poszukiwaniu taniego pieniądza, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. T. Jajuga, W. Pluta. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 965, AE, Wrocław 2002.
 14. Leksykon: The economist book. Finanse, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1997.
 15. Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, P WE, Warszawa 1996.
 16. Serwis informacyjny banku Dresdner Kleinwort Wasserstein : http://www.drkw.com
 17. Serwis informacyjny Ministerstwa Finansów: http://www.molhet.gov.pl (25.02.2004).
 18. Strona internatowa Inwestopedia: http://www.investopedia.com
 19. Zabielski K., Wielobiegunowy świat finansów międzynarodowych, PWN, Warszawa 1991.
 20. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu