BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Janusz
Title
Jak wykorzystamy unijne fundusze?
Source
Boss-Gospodarka, 2002, nr 26, s. 20-22
Keyword
Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Polityka spójności, Rozwój regionalny, Zacofanie gospodarcze, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Polska w WE
Structural funds, Cohesion Fund, Equal opportunity of developing, Cohesion policy, Regional development, Economic underdevelopment, Economic and political integration of Europe, Poland in the EC
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Jeżeli Polska przystąpi do Unii Europejskiej z początkiem 2004 r., to już za półtora roku będzie mogła korzystać z funduszy strukturalnych i tzw. Funduszu Spójności. Są to bowiem dwa największe i najważniejsze źródła finansowania rozwoju regionalnego, wyrównywania zapóźnień gospodarczych, infrastrukturalnych i cywilizacyjnych, wspomagania biedniejszych regionów w dochodzeniu przynajmniej do średniego poziomu unijnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu