BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejewska Olga
Title
Rynek usług medycznych w Rosji
Source
Boss-Gospodarka, 2002, nr 26, s. 23-24
Keyword
Rynek usług zdrowotnych, Rynek usług medycznych, Usługi medyczne, Świadczenia zdrowotne, Prywatyzacja ochrony zdrowia, Marketing usług, Medycyna
Health care services market, Medical services market, Medical services, Health care benefits, Privatization of health care, Service marketing, Medicine
Country
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstract
Prywatne placowki opieki zdrowotnej w Rosji zajmują marginalną pozycję. Według szacunków ich udział nie przekracza 1 procent podczas gdy w Polsce jest to już około 14 procent (w Europie Zachodniej średnio 15 procent . Poza tym 90 procent prywatnych placówek medycznych w Rosji to niewielkie ośrodki specjalistyczne, które zaczęły działalność w szarej strefie jeszcze w czasach radzieckich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu