BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubicz Michał
Title
Cele i funkcje Prawa dewizowego w obliczu kryzysów walutowych
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 6, s. 44-52
Keyword
Prawo dewizowe, Kryzys walutowy
Foreign Exchange Law, Currency crisis
Abstract
Podstawowym celem regulacji prawnodewizowych jest ochrona tzw. interesu dewizowego państwa. Po doświadczeniach minionego dziesięciolecia i serii kryzysów walutowych, które w tym czasie wystąpiły w różnych krajach na świecie, interes dewizowy państwa powinien być utożsamiany z ochroną tego państwa przed konsekwencjami narastania zjawisk, mogących skutkować kryzysem walutowym. Celem prawa dewizowego jest również wprowadzenie ograniczeń, które po wystąpieniu kryzysu walutowego administracyjnie ograniczą odpływ kapitału za granicę. Prawo dewizowe nie jest cudownym środkiem przeciwdziałającym kryzysom walutowym. W konkretnych jednak przypadkach prawidłowo skonstruowane przepisy mogą wspomóc inne działania o charakterze ekonomicznym, mające na celu walkę z kryzysem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu