BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zapadka Piotr
Title
Instytucje polskiego rynku fiansowego
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 6, s. 31-43
Keyword
Rynki finansowe, Instytucje finansowe, Fundusze inwestycyjne, Fundusze emerytalne, Dom maklerski
Financial markets, Financial institutions, Investment funds, Pension funds, Brokerage house
Company
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Cooperative Savings and Credit Unions, Bank Guarantee Fund,
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie zarysu podmiotowego instytucji funkcjonujących na polskim rynku finansowym. Ich wybór i prezentacja mają służyć stworzeniu syntetycznego ujęcia działających na nim najistotniejszych podmiotów polskiego rynku finansowego. Analizie poddano zatem następujące podmioty: 1. banki, SKOK-i oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 2. zakłady ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 3. fundusze inwestycyjne, 4. fundusze emerytalne, 5. domy maklerskie, 6. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zdaniem autora publikacji, polski rynek instytucji finansowych jest, pomimo istniejących niedoskonałości, zbliżony do standardów rynków finansowych świata.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu