BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oręziak Leokadia
Title
Polityka budżetowa na obszarze euro (cz. I)
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 6, s. 4-13
Keyword
Strefa euro, Deficyt budżetowy, Polityka budżetowa
Eurozone, Budget deficit, Budgetary policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Obszar euro funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. W jego skład wchodzi dwanaście krajów Unii Europejskiej, które są pełnymi członkami Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Przekazały one na rzecz Europejskiego Banku Centralnego swe suwerenne prawa do kształtowania polityki pieniężnej. Polityka ta jest jednolita dla wszystkich krajów członkowskich. Polityka budżetowa pozostała natomiast w gestii rządów tych krajów. W odróżnieniu od polityki pieniężnej ma ona więc charakter zdecentralizowany. Niesie to wiele zagrożeń dla harmonijnego funkcjonowania obszaru euro. W celu minimalizowania tych zagrożeń w Traktacie z Maastricht zawarte zostały postanowienia, mające na celu ograniczanie ryzyka powstawania nadmiernych deficytów w budżetach krajów członkowskich. Przewidziana została także określona procedura postępowania wobec tych krajów, które do takiego deficytu dopuszczą. W tzw. pakcie Stabilności i Wzrostu wskazano system sankcji, które mogą mieć zastosowanie w przypadku uchylenia się przez dany kraj od obowiązku zredukowania deficytu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu