BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janicka Małgorzata
Title
Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 6, s. 19-31
Keyword
Rynki finansowe, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Jednolity rynek wewnętrzny
Financial markets, Economic and Monetary Union (EMU), European Single Market
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Pojawienie się euro zapoczątkowało nowy etap historii gospodarczej krajów Unii Europejskiej. Wprowadzenie wspólnej waluty nie oznacza jednak końca budowy Unii Gospodarczej i Walutowej - nadal na obszarze UE nie funkcjonuje jednolity rynek finansowy, co powoduje, że nie mogą być osiągnięte wszystkie potencjalne korzyści płynące z jej ustanowienia. Kraje UE pragną zmienić tą sytuację - do 2005 r. powinien powstać, zgodnie z założeniami, wspólny rynek finansowy. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i celu tych właśnie działań.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu