BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzońca Andrzej
Title
Niekeynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 6, s. 13-18
Keyword
Teoria realnego cyklu koniunkturalnego, Teoria ekonomii, Keynesizm, Polityka podatkowa
Real business cycle theory, Economic theory, Keynesian theory, Tax policy
Abstract
W pierwszej części artykułu autor opisuje skutki zacieśnienia polityki fiskalnej w ujęciu teoretycznym. Krótko przedstawia wpływ polityki fiskalnej na prywatną konsumpcję, popyt wewnętrzny i realny produkt w podejściu keynesowskim, a następnie przechodzi do omówienia tych zależności w modelach neoklasycznych. W ostatnim punkcie tej części artykułu prezentuje w skrócie skutki przejściowego ograniczenia wydatków publicznych w świetle teorii realnego cyklu koniunkturalnego. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki wybranych badań empirycznych nad niekeynesowskimi skutkami zacieśnienia polityki fiskalnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu