BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam, Iwin Jolanta
Title
Analiza opłacalności kredytów indeksowanych i walutowych w warunkach gwałtownych zmian cen na rynku walutowym
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 6, s. 53-58
Keyword
Rynek walutowy, Kredyt walutowy, Ryzyko kredytowe, Ocena ryzyka
Foreign Exchange (FX), Currency credit, Credit risk, Risk assessment
Abstract
W artykule omówiono problem oceny opacalności kredytów walutowych i indeksowanych kursem walut obcych w stosunku do kredytów złotowych. Tło oceny stanowią obecnie zachodzące trendy na polskim rynku walutowym. Analizę problemu przeprowadzono według metody polegającej na wyznaczeniu granicznego poziomu kursu waluty indeksacyjnej, przy którym koszt kredytu złotowego i walutowego jest identyczny. Za pomocą tak wyznaczonej charakterystyki zostały zidentyfikowane podstawowe czynniki wpływające na poziom opłacalności i ryzyka analizowanych instrumentów takie jak: okres kredytowania, różnice w wysokości krajowych i zagranicznych stóp procentowych, przewidywany moment załamania się kursu waluty krajowej. Określono również kierunki oraz siłę wspomnianych zależności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu