BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Mirosława
Title
Jak prowadzić segmentację klientów? : Metody wielowymiarowej segmentacji klientów na rynku usług bankowych
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 6, s. 58-62
Keyword
Usługi bankowe, Segmentacja klientów, Metody statystyczne, Analiza wielowymiarowa
Banking services, Customer segmentation, Statistical methods, Multi-dimensional analysis
Abstract
W procesie segmentacji rynku kluczowe znaczenie mają dwa elementy: kryteria segmentacji oraz metoda podziału klientów na segmenty. Banki dokonują najczęściej uproszczonej segmentacji klientów detalicznych, opartej na stosowaniu pojedynczych kryteriów. Wśród wykorzystywanych kryteriów segmentacji nadal podstawową rolę odgrywa dochód, mający bezpośredni związek z zaangażowaniem finansowym klientów w banku. Przydatnym narzędziem w tym zakresie są metody statystycznej analizy wielowymiarowej, a wśród nich należąca do metod analizy skupień - metoda Warda. W tekście zaprezentowano procedurę stosowania tej metody oraz empiryczny przykład segmentacji klientów detalicznych przeprowadzonej z jej zastosowaniem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu