BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrona Marzena
Title
System obciążeń fiskalnych banków w Polsce : Aspekty prawno-finansowe
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 6, s. 63-70
Keyword
Finanse banków, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatki i opłaty lokalne, Rezerwy obowiązkowe banków
Banks finance, Corporate income tax, Tax and local charges, Banks obligatory reserves
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
Artykuł podejmuje problem finansowych obciążeń banków. Są to obciążenia zarówno o charakterze podatkowym, jak i niepodatkowym. Pierwszą grupę stanowią obciążenia natury fiskalnej, wynikające z faktu, że bank jest przedsiębiorstwem i podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak inne podmioty gospodarcze. Jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków lokalnych, a w szczególności - podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu. Drugą grupę obciążeń stanowią dwa obciążenia parapodatkowe, właściwe tylko dla banków. Zalicza się do nich: rezerwę obligatoryjną i opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W artykule poddano analizie wyżej wymienione obciążenia finansowe banków, sposób ustalania wysokości tych obciążeń oraz ich znaczenie dla banków.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu