BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opoliski Krzysztof, Polkowski Konrad
Title
Jakość usług w bankach : Diagnoza działań poprawy jakości w polskim sektorze bankowym - wyniki badań (cz. I)
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 7, s. 43-56
Keyword
Usługi bankowe, Jakość usług, Zarządzanie jakością
Banking services, Quality of services, Quality management
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było okreŚlenie stopnia zaawansowania banków w Polsce we wdrażaniu zasad zarządzania jakością. Podjęto próbę sprawdzenia jak blisko do spenienia norm jakościowych (serii ISO 9000) są banki, co należy jeszcze zrobić, jakie są luki w stosunku do metodologii określonej w normach. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach: 1) ankieta pt. "Jakość usług w banku" została wysłana do osób pełniących główne funkcje wykonawcze w bankach (prezesi zarządów), 2) ankieta pt. "Jakość usług w oddziale banku" - przekazana została do dyrekcji wybranych oddziałów ankietowanych banków. Prezentowany artyku zawiera opis wyników pierwszej części ankiety Wyniki drugiej części badania zostały przedstawione w następnej części artykułu, która ukaże się w kolejnym numerze "Banku i Kredytu".
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu