BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pich Beata
Title
Umowy o wzajemnym uznawaniu jako instrument wspierający swobodę przepływu towarów
Source
Wspólnoty Europejskie, 2001, nr 10 (122), s. 26-33
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Jednolity rynek wewnętrzny, Umowa o wzajemnym uznawaniu
Economic and political integration of Europe, European Single Market, Agreement on mutual recognition
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wzajemne uznawanie stanowi jedno z najważniejszych narzędzi wspierających swobodny przepływ towarów w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Na mocy specjalnych umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z krajami trzecimi, państwo importujące/Wspólnota akceptuje przeprowadzoną w kraju eksportera certyfikację zgodności z wymogami przepisów krajowych odnośnie bezpieczeństwa produktu. Porozumienia te zwane ogólnie umowami o wzajemnym uznawaniu przyjmują dwie formy: z państwami Europy Środkowej i Wschodniej kandydującymi do członkostwa w UE - protokołu w sprawie Europejskiej Oceny Zgodności (PECA - Protocol on European Conformity Assessment) oraz z państwami trzecimi - porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania - MRA (Mutual Recognition Agreement). Przedstawiono charakterystykę umów o wzajemnym uznawaniu, działania Polski na rzecz wynegocjowania PECA oraz korzyści płynące z porozumienia o wzajemnym uznawaniu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu