BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Filip
Title
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej
Source
Wspólnoty Europejskie, 2001, nr 10 (122), s. 53-58
Keyword
Ochrona danych osobowych, Jednolity rynek wewnętrzny, Prawo WE
Personal data protection, European Single Market, European Community law
Abstract
Przybliżono podstawowe rozwiązania prawne w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych przyjęte przez Wspólnotę Europejską. W artykule omówiono szczegółowo Dyrektywę 95/46/WE. Przedstawiono rozwiązania przyjęte w ramach Konwencji z Schengen i Konwencji o Europolu (Europejskie Biuro Policji).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu