BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzki Piotr, Wiśniewski Robert, Markowski Krzysztof
Title
CAD po polsku czyli nowa jakość w regulacjach ostrożnościowych
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 1, s. 94-100
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Standardy nadzoru bankowego, Szacowanie ryzyka, Zarządzanie bankiem, Analiza wartości zagrożonej, Ryzyko bankowe, Ryzyko rynkowe
Risk management, Standards of banking supervision, Risk estimating, Bank management, Value at Risk Analysis, Banking risk, Market risk
Company
Komisja Nadzoru Bankowego (KNB)
Abstract
Omówiono uchwałę Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 wprowadzającą zasady adekwatności kapitałowej do zarządzania ryzykiem działalności bankowej. Tym samym do polskiego systemu regulacji ostrożnościowych wprowadzono zaawansowane metody pomiaru i monitorowania ryzyka działalności bankowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu