BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczerbetka Zbigniew
Title
"Value at Risk" jako narzędzie oceny skuteczności transakcji zabezpieczających
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 1, s. 90-93, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Szacowanie ryzyka, Analiza wartości zagrożonej
Risk management, Enterprise management, International Accounting Standards (IAS), Accounting in enterprise, Risk estimating, Value at Risk Analysis
Abstract
Podkreślono wpływ Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 39 na poprawę jakości pomiaru i raportowania ryzyka w przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na wykorzystanie zarówno do celów MSR, jak i jako części kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem, systemu pomiaru ryzyka opartego na metodologii Value-at-Risk, który wykorzystuje symulacyjne techniki modelowania ryzyka. Omówiono jego wykorzystanie jako narzędzia informatycznego do oceny prognozowanej skuteczności transakcji zabezpieczających dla celów rachunkowości transakcji zabezpieczających zgodnie z MSR 39.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu