BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winczo-Gasik Marzena, Gugała Krzysztof
Title
Jak mierzyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki? Wyniki badań Human Capital Index
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2002, nr 5, s. 73-87
Keyword
Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Efektywność inwestycji, Pomiar efektywności, Inwestowanie w kapitał ludzki
Human capital, Human Resources Management (HRM), Efficiency of investment, Efficiency measurement, Investments in human capital
Abstract
Artykuł prezentuje metodologię i wyniki badań Human Capital Index. Badania przeprowadzone zostały w roku 2000 w Europie oraz rok wcześniej w USA i Kanadzie. Pozwoliły uzyskać dowody na występującą zależność pomiędzy rynkowym sukcesem firmy oraz jakością rozwiązań systemowych w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu