BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicka Magdalena, Szostok Piotr
Title
Komputerowe wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w poznańskim okręgu Poczty Polskiej
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2002, nr 5, s. 45-55
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Studium przypadku, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Human Resources Management (HRM), Case study, Computer aiding management
Company
Poczta Polska
Country
Poznań
Poznan
Abstract
W artykule omówiono dwa komputerowe sytemy wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi, ProSelect i WIS, funkcjonujące w ramach jednego zintegrowanego środowiska zarządzającego TestOutcomes, zastosowane w poznańskim okręgu Poczty Polskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu