BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczerbetka Zbigniew
Title
Cash-flow-at-risk i Earnings-at-risk jako narzędzie zarządzania ryzykiem w dobie MSR 39
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 3, s. 95-99
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Zarządzanie strategiczne, Hedging, Informacja w podejmowaniu decyzji, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Zarządzanie ryzykiem
International Accounting Standards (IAS), Strategic management, Hedging, Information in decision making, Accounting in enterprise, Risk management
Abstract
Omówiono zagadnienie efektywnego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Podkreślono, że powinno się ono opierać na właściwej identyfikacji i pomiarze ryzyka związanego z wybraną zmienną. Jeśli jest nią wielkość księgowa, to system pomiaru musi uwzględnić skomplikowaną strukturę finansową ekspozycji przedsiębiorstwa, czyli zależności między czynnikami ryzyka a mierzoną wielkością, dynamikę przedsiębiorstwa i odpowiednio długi horyzont czasowy. Podstawą do stworzenia takiego systemu może być metodologia Cash-flow-at-risk (CFa)R oraz Earnings-at-risk (EaR). Zwrócono uwagę, że jeśli system taki zostanie właściwie zaimplementowany, może przy okazji realizować wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu