BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bakalarski Tomasz, Naczyński Robert, Preuss Paweł
Title
Rachunkowość zabezpieczeń
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 2, s. 13-20
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Instrumenty finansowe, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Instrumenty pochodne
International Accounting Standards (IAS), Financial instruments, Accounting in enterprise, Derivatives
Abstract
Artykuł poświęcono specjalnym zasadom rachunkowości stosowanym w przypadku operacji zabezpieczających. Zasady te określane są jako rachunkowość zabezpieczeń (hedge accounting). Tematyka ta wiąże się ściśle z tematyką rachunkowości instrumentów pochodnych, gdyż w praktyce instrumentami zabezpieczającymi są najczęściej te instrumenty. Zagadnienie rachunkowości zabezpieczeń jest stosunkowo nowe i zostało unormowane dopiero w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 39 obowiązującym dla sprawozdań finansowych za okres obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2001 roku i później.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu