BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bakalarski Tomasz, Naczyński Robert, Preuss Paweł
Title
Wbudowane instrumenty pochodne
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 2, s. 7-12
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Sprawozdanie finansowe
International Accounting Standards (IAS), Financial instruments, Derivatives, Accounting in enterprise, Financial statements
Abstract
W artykule omówiono zagadnienie wbudowanych instrumentów pochodnych. Skoncentrowano się na sprawach praktycznych związanych z identyfikacją, wydzielaniem i ewidencją tych instrumentów. Zagadnienie instrumentów wbudowanych zostało unormowane dopiero w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 39 obowiązującym dla sprawozdań finansowych za okres obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2001 roku i później.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu