BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomala Paweł
Title
Emisja papierów komercyjnych - FRA jako zabezpieczenie przed nagłym wzrostem oprocentowania
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 2, s. 44-49
Keyword
Papiery dłużne, Krótkoterminowe papiery dłużne, Finansowanie przedsiębiorstwa, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Emisja papierów wartościowych, Kontrakty forward
Debt securities, Short-term debt securities, Financing enterprises, Foreign capital in enterprises, Securities emission, Forward contracts
Abstract
Emisja papierów komercyjnych staje się dla przedsiębiorstw coraz bardziej popularnym spsobem pozyskiwania kapitału obcego. W artykule omówiono zagadnienie zastosowania kontraktów Forward Rate Agreement jako instrumentu zabezpieczającego przed ryzykiem nadmiernego, nioczekiwanego wzrostu kosztów finansowania przez emisje krótkoterminowych papierów dłużnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu