BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczerbetka Zbigniew
Title
Instrumenty pochodne w sekurytyzacji i innych transakcjach strukturalnych związanych z transferem aktywów
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 2, s. 88-92
Keyword
Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Regulacje prawne, Sprawozdanie finansowe, Aktywa, Przedsiębiorstwo
Financial instruments, Derivatives, Accounting in enterprise, Legal regulations, Financial statements, Assets, Enterprises
Abstract
Omówiono zagadnienie ujęcia księgowego operacji finansowych, z którymi wiąże się zbywanie (transfer) aktywów finansowych, szczególnie w transakcjach strukturalnych takich jak sekurytyzacja czy transfer aktywów do podmiotów specjalnego przeznaczenia, nazywanych SPV (Special Purpose Vehicle). Przybliżono zapisy dotyczące tej tematyki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych oraz w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 39.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu