BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska Karolina
Title
Limity i inne ograniczenia działalności inwestycyjnej wybranych podmiotów rynku finansowego w Polsce
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 2, s. 93-100, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko inwestycyjne, Dywersyfikacja ryzyka, Instytucje finansowe, Zarządzanie aktywami
Risk management, Investment risk, Risk spreading, Financial institutions, Asset management
Abstract
Integralną częścią systemu zarządzania ryzykiem jest dobrze funkcjonujący system limitów, który pozwala na odpowiednią dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Przedstawiono klasyfikację limitów, limity ustawowe dla różnych podmiotów rynku finansowego (instytucje ubezpieczeniowe, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, fundusze inwestycyjne, otwarte fundusze emerytalne) oraz limity wewnętrzne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu