BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtyło Paweł
Title
Netting jako element hedgingu naturalnego
Source
Rynek Terminowy, 2002, nr 3, s. 39-42
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych, Hedging, Ryzyko walutowe
Risk management, Hedge against changes in exchange rates, Hedging, Currency risk
Abstract
Poruszono ważny w działalności przedsiębiorstwa problem zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym. Netting to wzajemne kompensowanie wpływów i wydatków, bądź, wyznaczanie pozycji netto, dla każdej waluty i dla każdego objętego analizą okresu. Może być stosowany do zarządzania ryzykiem walutowym w grupie podmiotów prowadzących rozliczenia w tych samych walutach. Celem kompensowania jest naturalne ograniczenie częstotliwości handlu walutą oraz łączenie wielu mniejszych transakcji tą samą walutą, na taki sam termin w jedną większą transakcję. Wpływa to na obniżenie kosztów transakcyjnych i umożliwia uzyskanie lepszych warunków wymiany waluty.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu