BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Wit (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wprowadzenie do języków klasy FOOSL na przykładzie definicji języka OMEGA
An Introduction to the FOOSL Class Languages Based on the Example Concerning OMEGA Language Definition
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 569, s. 55-71, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Języki programowania, Symulacja, Zbiory rozmyte, Modelowanie systemowo-dynamiczne
Programing languages, Simulation, Fuzzy sets, System dynamics modelling
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano propozycję nowej klasy języków programowania nazwanych w skrócie FOOSL (Fuzzy Object Oriented Simulation Language). Jej przeznaczeniem ma być informatyczne wspomaganie programowego zapisu eksperymentów symulacyjnych opartych na wykorzystaniu metod teorii zbiorów rozmytych. Opracowanie przedstawia definicję języka OMEGA. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the proposition of a new class of programming languages named FOOSL (Fuzzy Object Oriented Simulation Language). Its application deals with the computational support of programmed recording of simulation experiments based on the utilisation of fuzzy set theory. The study submits the definition of OMEGA language. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Kaufmann A., Gupta M.M. [1985], Introduction to Fuzzy Arithmetic: Theory and Applications, Van Nostrand, New York.
  2. Wołoszyn J. [1977], Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych, AE w Krakowie (praca doktorska).
  3. Zadeh L.A. [1996], Fuzzy Logic. Computing with Words, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 4, May.
  4. Zadeh L.A. [1972], A Fuzzy Set Theoretic Interpretation of Linguistic Hedges, "Journal of Cybernetics", nr 2.
  5. Zadeh L.A. [1965], Fuzzy Sets, "Information and Control", nr 8.
  6. Zadeh L.A. [1977], Fuzzy Sets and their Application to Pattern Classification and Clustering Analysis [w:] Classification and Clustering, J. Van Ryzin (ed.), Proceedings of an advanced seminar conducted by the Mathematics Research Center, University of Wisconsin-Madison, May 3-5.
  7. Zadeh L.A. [1975], The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning, "Information Sciences", nr 8.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu