BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reksa Łukasz
Title
Bariery rozwoju banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce
Source
Bank i Kredyt, 2002, nr 10, s. 36-42
Keyword
Banki hipoteczne, Rozwój bankowości, Listy zastawne
Mortgage banks, Banking development, Mortgage bond
Abstract
W 1997 r. uchwalono w Polsce ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Stała się ona podstawą do powstania pierwszych w powojennej historii Polski banków hipotecznych, jako instytucji specjalistycznych, emitujących papiery wartościowe zwane listami zastawnymi. W artykule omówiono przeszkody natury ekonomicznej i prawnej, które hamują rozwój tej gałęzi bankowości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu