BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soja Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wdrożenie systemu zintegrowanego klasy MRP II
Implementation of MRP II Integrated System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 569, s. 85-95, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Systemy zintegrowane, Planowanie produkcji, Planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II)
Integrated system, Production planning, Manufacturing Resource Planning (MRP II)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę związaną z wdrażaniem systemów zintegrowanych klasy MRP II do zarządzania produkcją i dystrybucją. Przedstawiono klasy wdrożenia systemu MRP II i odpowiadającą im metodę oceny projektu wdrożeniowego - tzw. metodę ABCD. Omówiono podstawowe zasady organizacji prac wdrożeniowych oraz scharakteryzowano etapy projektu wdrożeniowego. W dalszej części artykułu zamieszczono szereg reguł i warunków, których przestrzeganie powinno pomóc w pomyślnym przebiegu wdrożenia. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses issues connected with implementation of integrated systems of MRP II class that are designed for production and distribution management. The author presents the implementation classes of MRP II system and related method of evaluation of implementation project - so-called ABCD method. The article also considers basic principles of organisation of implementation process and characterises particular stages of implementation project. Next, the author submits a number of rules and conditions that should be helpful during the system implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bartczak I.D. [1996], Wspomagać zarządzanie, "Computerworld" 1996, nr 12.
 2. Czajkiewicz Z., [1998], Klasówka z MRP II. Systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ERP, Dodatek specjalny "Computerworld", czerwiec.
 3. Dyczkowski M., Owczarzy A. [1997], Wdrażanie gospodarczych systemów informacyjnych w zintegrowanym środowisku zarządzania, Materiały konferencji Business Information Systems - BIS'97, Poznań.
 4. Dyczkowski M., Owczarzy A. [1999], Czynniki krytyczne realizacji projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP, Materiały konferencji Strategia Systemów Informacyjnych - SIS'99, Kraków.
 5. Elsner T., Lasek M. [1997], Ukierunkowane na procesy wdrażanie technologii informatycznych, "Informatyka" 1997, nr 3.
 6. Flasiński M. [1995], Ogólny plan wdrożenia systemu MMRP firmy Micro-MRP, Qumak International, Kraków.
 7. Greniewski M.J. [1995a], Wprowadzenie do MRP II Standard System, UCL SA, Warszawa.
 8. Greniewski M.J. [1995b], Podstawy wdrażania systemu klasy MRP II na przykładzie CA-C AS, UCL, SA, Warszawa.
 9. Maciejec L. [1997], Sztuka czy rzemiosło, "Computerworld", nr 2.
 10. Myzik I. [1997], Orgware - narzędzie implementacji systemu wspomagania zarządzania BAAN IV, "Informatyka", nr 7.
 11. Popończyk A. [1997a], Spirala wdrożenia MRP II, "Informatyka", nr 2.
 12. Popończyk A. [1997b], Ocena efektywności wdrożenia systemu MRP II, "Informatyka" - wydanie specjalne MRP II'97.
 13. Stachowiak C. [1997], MRP II dla pokornych, "Computerworld", nr 6.
 14. Trautman S. [1995], Wytwórczość ucywilizowana, "Computerworld", nr 41.
 15. Wallace T.F. [1990], MRP II: Making It Happen. The Implementers' Guide to Success with Manufacturing Resource Planning, wyd. II. Junction: Oliver Wight Publ.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu