BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartoszek Aneta, Liniewicz Krzysztof
Title
Zakres widzialności, warunki meteorologiczne, a zanieczyszczenie środowiska
Source
Aura, 2002, nr 10, s. 12-13
Keyword
Ochrona środowiska, Meteorologia, Zanieczyszczenie powietrza, Ekologia, Warunki meteorologiczne
Environmental protection, Meteorology, Air pollution, Ecology, Meteorological conditions
Abstract
Jednym z podstawowych czynników świadczących o stanie zanieczyszczenia środowiska jest tzw. widzialność pozioma, czyli wzrokowa rozróżnialność obiektów. Wskutek działalności człowieka oraz procesów zachodzących w przyrodzie wzrasta w sposób znaczący zanieczyszczenie i zapylenie atmosfery. Bardzo groźne dla środowiska jest powstawanie np. smogów. Istnieje więc potrzeba szukania nowych, skuteczniejszych rozwiązań technicznych mających na celu większą ochronę środowiska naturalnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu