BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abramczyk Stanisław
Title
Powodzie w dolinach Odry i Wisły
Source
Aura, 2002, nr 10, s. 9
Keyword
Stan klęski żywiołowej, Klęski żywiołowe, Powódź, Gospodarka wodna, Retencja wód, Zbiorniki wodne, Regulacja rzek, Ekologia
State of emergency, Natural disaster, Flood, Water management, Water retention, Water container, River regulation, Ecology
Abstract
Czynnikami sprawczymi powodzi w Polsce oraz na obszarach znacznej części Czech i Niemiec są rzeźba terenu, układy baryczne i działania lub zaniedbania ludzi. Wynika stąd konieczność znaczących usprawnień w gospodarce wodnej i przestrzennej, zapewniających bezpieczeństwo obecnym i przyszłym pokoleniom.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu