BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komuda Łukasz
Title
Mokre bogactwo
Source
Boss-Gospodarka, 2002, nr 42, s. 8-10
Keyword
Gospodarka wodna, Zasoby wód powierzchniowych, Wody gruntowe, Woda, Przemysł
Water management, Surface water resources, Groundwater, Water, Industry
Abstract
Polska dysponuje tylko ponad 16 kilometrami sześciennymi wód podziemnych, z których znaczna część nadaje się do spożycia lub do celów przemysłowych. Rokrocznie pobierana jest 1/10 tej wielkości, jednakże wyczerpanie wód podziemnych nam nie grozi. Przeciwnie, zasoby wód w kraju stopniowo rosną, co wynika z ograniczenia jej zużycia w przemyśle.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu